Contributie

Onze EHBO vereniging Hoensbroek - Passart is een vereniging vóór en door vrijwilligers.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 is het contributiebedrag over 2021 vastgesteld op € 35,-
Het contributiebedrag voor het verenigingsjaar 2019 en 2020 bedraagt eveneens € 35,-

Bestaande leden dienen de contributie voor een bepaald verenigingsjaar te voldoen vóór 1 december van het voorafgaande jaar. (bijvoorbeeld: de contributie voor 2022 dient vóór 1 december 2021 voldaan te zijn).

Het contributiebedrag kan voldaan worden via de Rabobank op rekeningnummer (IBAN): NL06RABO017.24.01.151 t.n.v. EHBO Hoensbroek-Passart o.v.v. naam cursist en diplomanummer.
 

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. De contributiebetalingen die ná 1 december binnen komen worden verhoogd met € 2,35 administratiekosten.

Wij als vereniging moeten op 1 december van elk jaar de gegevens van de leden doorgeven aan het secretariaat van EHBO Limburg. Leden die op dat moment (nog) niet betaald hebben, worden als lid uitgeschreven. Wanneer de betaling ná 1 december binnen komt, dan moeten wij u weer als nieuw lid inschrijven. Vandaar dat wij u deze extra administratiekosten in rekening moeten brengen.

Voor vragen over de contributie van de EHBO vereniging hoensbroek-passart kunt u contact opnemen met de heer T. Berendse, penningmeester van de vereniging, telefoonnummer 045-5218658