Vereniging

De vereniging draagt -volgens de statuten- de naam: "E.H.B.O. Vereniging Hoensbroek Passart". De akte van oprichting van de vereniging heeft plaatsgevonden op 1 mei 1952. De vereniging telt ongeveer 45 leden en is aangesloten bij de Limburgse Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, EHBO Limburg.

Reanimatiepartner Nederlandse Hartstichting

Tevens is onze vereniging partner van de Hartstichting. Inloggen via reanimatiepartner

De vereniging staat officieel geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder dossiernummer: 40186609.
 

Adres Secretariaat

EHBO Vereniging Hoensbroek-Passart
T.a.v. I. Coenen, secretaris
Klompstraat 24
6411 KT HEERLEN
Telefoon: 06-27233778
E-mail: i.coenen@xs4all.nl